HomeActueelStemverklaring PVV-motie dubbele nationaliteit

Stemverklaring PVV-motie dubbele nationaliteit

Publicatiedatum: 8 jun. 2016

De PVV-fractie in de Eerste Kamer heeft een motie ingediend die uitspreekt dat personen met een dubbele nationaliteit niet mogen werken bij Defensie of bij diensten van veiligheid en justitie.

SGP-senator Van Dijk reageerde via een stemverklaring als volgt:
Wie wil werken bij onze defensie of bij veiligheidsdiensten moet van onbesproken gedrag zijn. Betrouwbaarheid en ondubbelzinnige loyaliteit aan de veiligheidsbelangen van Nederland moeten onbetwist zijn. Tijdens de screening van potentiële werknemers wordt dit onderzocht. De SGP vertrouwt erop dat ook mogelijke consequenties van een dubbele nationaliteit tijdens deze screening worden meegenomen. Wie wat betreft het bezitten van nationaliteiten op te grote voet leeft, kan niet altijd op gelijke voet in openbare dienst benoemd worden. Deze route van persoonlijke screening is de meest zuivere route die optimaal recht doet aan onze veiligheid.

De SGP zal dus geen steun verlenen aan de motie van de PVV.

Tot slot wil ik nog één misverstand wegnemen: De overtuigingskracht van een motie wordt niet groter, maar kleiner als zij steunt op onnodig generaliserende en grievende overwegingen.