27 maart 2024

Antidiscriminatiewet voor bedrijven gesneuveld

Bedrijven moeten allemaal documenten en regels maken over hoe zij omgaan met hun werknemers en hoe zij nieuwe collega’s aannemen. Dat staat in een nieuwe wet die de minister heeft opgesteld. Daarmee moeten bedrijven voorkomen dat ze mensen discrimineren. Dit geeft zoveel extra werk voor bedrijven dat sommige bedrijven hiervoor zelfs iemand in dienst nemen. Dit vindt de SGP te ver gaan. Daarnaast is helemaal niet zeker dat deze wet wel het gewenste effect zal hebben.

Deze wet is al een paar keer besproken in de Eerste Kamer. Normaal gesproken wordt er één of twee keer over gesproken en dan wordt er over een wet gestemd. Maar gisteren werd de wet al voor de vierde keer besproken! Dat laat wel zien dat er veel twijfels zijn over deze wet. Het laat ook zien hoe graag linkse partijen dit soort overregulering willen. Men wil niet wachten tot er een nieuw kabinet is om dan nog eens goed na te denken of wij deze wet wel willen. Nee, de wet wordt steeds iets aangepast en dan wordt er weer over gesproken. Als dan blijkt dat er niet voldoende draagvlak is wordt het niet in stemming gebracht, maar wordt het eerst weer aangepast, in de hoop dat er dan wel een meerderheid voor is. Dit is natuurlijk geen nette manier van samenwerken.

Gisteren is uiteindelijk toch over de wet gestemd. Met één stem in de meerderheid is de wet verworpen.

U kunt hier de bijdrage van Peter Schalk in de Eerste Kamer terugkijken. Zijn inbreng aan het debat is hieronder te lezen. 

Ik wens niet alleen het woord omdat ik ook weleens een keer in een vierde termijn het woord wil voeren, maar ook om te melden dat mijn fractie natuurlijk nog steeds tegen discriminatie is. Ik ga niet het hele debat herhalen van de vorige keren. Ik ga niet herhalen waarom mijn fractie zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer tegen dit wetsvoorstel is. Ik wil eigenlijk een ander punt aan de orde stellen.

De taak van deze Kamer ligt niet in het stichten van het goede, maar in het voorkomen van het kwade. Blijkbaar leidt deze wet, in ieder geval zoals die is ingediend, tot iets wat we op de een of andere manier willen voorkomen. Dat liep in eerste instantie uit op het faseren in de handhaving en, grote stappen gauw thuis, nu uiteindelijk in de toezegging dat er een nieuwe wet komt die de nu voorliggende wet ontkracht of uitkleedt voor alle bedrijven tot 50 personen. Dat lijkt goed nieuws voor het mkb, maar wij zitten hier niet voor het goede nieuws, maar voor het goede wetgevingsproces. Dan is de koninklijke weg een novelle. Ik heb een beetje het gevoel dat we staatsrechtelijk aan het slalommen zijn. Dat heb ik nog nooit gedaan - ik heb nog nooit geskied - maar ik heb de indruk dat we dat aan het doen zijn. Dat leidt tot een grillig spoor met een onzekere uitkomst. Mijn fractie zal dat grillige spoor niet volgen.

Mijn oproep aan de minister zou zijn: bewandel de koninklijke weg. Waarom niet een novelle? Dat is vraag één. Mijn tweede vraag aan de minister: is deze wet beter geworden na de laatste brief?